Dagblad Suriname | New Director of Suriname Youth Program Meets with Minister Miskin (Dutch)

Dagblad Suriname | Published Oct 19, 2013

Nieuwe directeur Suriname Youth Development And Justice Program brengt bezoek aan Miskin

Minister Michael Miskin heeft Carlo Antonio Arze, de nieuwe directeur van het project Suriname Youth Development and juvenile Justice, ontvangen voor een kennismaking op donderdag 17 oktober 2013. Het project richt zich op de ontwikkeling van jongeren in ons land om te voorkomen dat ze in de criminele sfeer terechtkomen. Activiteiten in het kader van dit project moeten resulteren in reële kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren tussen 15 en 24 jaar. Het project richt zich op:

  • jongeren die de school vroegtijdig hebben verlaten,
  • risico groepen onder jongeren,
  • jongeren die in aanraking zijn gekomen met de justitie.

Dit project is een initiatief van de United States Agency for International Development (USAID) en de Pan American Development Foundation (PADF). Deze internationale organisaties spannen zich in ter voorkoming dat in de regio jongeren in de criminaliteit terechtkomen. Ze zijn ervan overtuigd dat als jongeren niets te doen hebben het kan leiden tot jeugdcriminaliteit.

De nieuwe directeur die zich gevestigd heeft in ons land heeft jarenlange ervaring opgedaan op het gebied van jeugdprogramma’s in landen in de regio en in Latijns Amerika. Hij zal de volgende fase van dit project leiden in ons land waarbij organisaties en instanties de gelegenheid zullen krijgen om jongeren te betrekken in specifiek programma’s die direct moeten resulteren in werkgelegenheid voor hen. Voor het totaal project is een bedrag van 4½ miljoen Amerikaanse dollar beschikbaar. In het project participeren verscheidene ministeries, waaronder Justitie en Politie en ATM.

Tijdens dit bezoek is er ook een rapport gepresenteerd aan de minister over de vaststelling van risicogroepen onder jongeren, vroegtijdige schoolverlaters en jongeren die in contact zijn gekomen met de justitie. Dit rapport is het resultaat van de inspanning van de vorige directeur van het project, Jeffrey Tines. Het rapport zal dienen als leidraad voor de uitvoering van de volgende fase in het project.

Een van de manieren om arbeidskansen te vergroten voor jongeren die de school vroegtijdig hebben verlaten, is om hen een vak te leren. De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) die in de samenleving bekend staat als vakschool zal hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Vertegenwoordigers van PADF hebben in maart dit jaar zich georiënteerd bij de SAO en waren tevreden. Ook de Arbeidsbemiddeling die werkzoekenden bijstaat in het vinden van geschikte banen is betrokken bij dit project.

De nieuwe directeur van het project werd bij de kennismaking vergezeld door Louis Alexander, senior Program director PADF HQ Washington; Majella van der Werf, director of Capacity Building and Evaluation, en Lilian Wiebers, director of Youth, Gender and Partnership.

Aan de zijde van de minister waren aanwezig staffunctionarissen: Rita Henry, Brian Creebsburg en de waarnemend directeur van SAO, Radjes Hemradj.