Starnieuws | Business should create jobs for young people (Dutch)

Published Feb 28, 2015

De Pan American Development Foundation (PADF) heeft in samenwerking met de Amerikaanse ambassade een ‘Captains of industry’ event georganiseerd voor het bedrijfsleven. De activiteit moet het bedrijfsleven stimuleren om fatsoenlijke banen te creëren voor jongeren. 

Het programma is ook bekend onder de naam ‘Kari Yu!’ en is niet alleen gericht op sociale integratie, maar het levert ook een bijdrage aan de economische ontwikkeling en het concurrentievermogen van Suriname”, zegt Carlo Arze, Program Director van Kari Yu! De keynote speaker Sigmund Proeve, Directeur van de Surinaamsche Bank zegt dat actieve bijdrage van overheid en bedrijfsleven nodig is voor het bereiken van deze doelen. Ook de ambassadeur van de Verenigde Staten Jay Anania, sprak zijn ondersteuning en dank uit naar bedrijven/organisaties die het Kari Yu! programma hebben geholpen. De bedrijven kunnen binnen het programma aangeven welke skills de jongeren nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

“Jongeren moeten hun identiteit ontwikkelen in een tijd waarin waarden en normen niet meer eenduidig zijn. Als zij weten wie ze zijn en waarvoor ze staan, kunnen ze een productieve bijdrage leveren. Dan kun je met de jongeren verder werken aan competenties en een goede beroepshouding”, aldus Lilian Wiebers, Director of Partnerships and Youth.

Aan het eind van de avond hebben verschillende bedrijven door middel van een ‘I support Kari Yu! Kaart’ te kennen gegeven het programma te ondersteunen. Intussen zijn met de activiteiten al 720 jongeren bereikt. 200 jongeren zijn in stageplekken geplaatst en 120 jongeren hebben een baan gevonden. Kari Yu! wil dit jaar nog 500 jongeren aan een fatsoenlijke baan helpen.

De Pan American Development Foundation (PADF) voert vanaf maart 2013, met financiering van USAID, het programma uit. Het programma richt zich op jongeren tussen 15 en 24 jaar in drie categorieën, te weten jongeren die risico lopen de school voortijdig te verlaten, voortijdige schoolverlaters en jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie. Deze jongeren worden getraind in een vak, krijgen basic life skills training en coaching, waarna ze, na een stageperiode van een maand, worden begeleid in het vinden van een baan. Organisaties die zich bezighouden met het tegengaan van jeugdwerkloosheid kunnen in contact treden met het PADF kantoor. Het Kari Yu! programma biedt de mogelijkheid aan stichtingen en lokale NGO’s, projecten uit te voeren ten behoeve van haar doelgroep.