Suriname Herald | 88 Jobseekers Receive Certificate (Dutch)

 

Published March 17, 2015

Vandaag hebben 88 jeugdige werkzoekenden uit Paramaribo, Wanica en Para hun certificaat in ontvangst mogen nemen voor het succesvol afronden van de vijf weken durende training in Life Skills en Pre-employment skills, verzorgd door Kari Yu! Youth to Youth Facilitators.

Na de certificaatuitreiking waren de jonge enthousiaste werkzoekenden in de gelegenheid om potentiele werkgevers te ontmoeten tijdens een job en opportunity fair waaraan meer dan 15 bedrijven hebben deelgenomen. De geslaagden zullen voor de komende drie maanden, door de Youth to Youth Facilitators worden begeleid bij het vinden en vooral behouden van een baan.

De certificaatuitreiking werd geleid door Masters of ceremony Gilton Amoksie en Monifa Grootfaam, die de afgelopen vijf weken samen met acht andere Youth to Youth Facilitators werkzoekende jongeren uit Winiti Wai, Hanna’s Lust, Abrabroki, Flora, Para en Latour hebben getraind.

Enkele sprekers tijdens de certificaatuitreiking waren Valerie Belon, Chargé d’Affaires van de ambassade van de VS en Shaam Binda, voorzitter van de Associatie voor Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (Akmos).

Tijdens haar speech benadrukte Belon het volgende: “Het is de taak van het bedrijfsleven om de jongeren mogelijkheden te bieden, die hun positie in de samenleving kunnen verbeteren”. Binda moedigde de jongeren aan om zelfwerkzaam en eerlijk te zijn. “Een werkgever moet op je kunnen rekenen, bewijs wat je waard bent.”

Als onderdeel van het feestprogramma ondertekende Kari Yu! twee grant overeenkomsten met de Stichting Rumas en Stichting Vonzell die in de komende periode 50 jongeren zullen trainen en begeleiden in het vinden van een baan of het starten van een eigen onderneming. De totale kosten voor deze twee grants bedraagt USD 50.000. Dit is de derde keer dat Kari Yu! grants verstrekt aan NGO’s voor projecten ten behoeve van jeugdwerkgelegenheid.

Het Kari Yu! programma heeft sinds haar start in 2013, reeds 720 jongeren bereikt, waarvan 200 jongeren in stageplekken zijn geplaatst en 120 jongeren zijn geplaatst in banen. Voor 2015 wil Kari Yu! nog eens 500 jongeren helpen plaatsen in banen.

De Pan American Development Foundation (PADF) voert vanaf maart 2013 het USAID/PADF Suriname Youth Development and Juvenile Justice Programma uit, welke bekend staat onder de lokale naam Kari Yu! Het Kari Yu!

Het programma wordt gefinancierd door USAID en richt zich op jongeren tussen 15 en 24 jaar in drie categorieën, namelijk jongeren die risico lopen de school voortijdig te verlaten, voortijdige schoolverlaters en jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie. Deze jongeren worden getraind in een vak, krijgen basic life skills training en coaching, waarna ze na een stageperiode van een maand worden begeleid in het vinden van een baan. De tewerkstelling en de nazorg staan centraal bij het Kari Yu! programma.