DWTonline | Via toneelrechtszittingen leren om op het goede pad te blijven

PARAMARIBO - De Congreshal heeft vorige week tijdelijk als rechtszaal gediend. Niet echt, het ging om scholieren van vijf lbo-scholen die via rollenspelen rechtszittingen moesten naspelen. De scholencompetitie was een van de activiteiten van het misdaadpreventieproject van de Pan-Amerikaanse ontwikkelings- organisatie (PADF).

Dit programma (Rapp), dat ook op de Bahama's en Trinidad en Tobago wordt uitgevoerd, is bedoeld om jeugdcriminaliteit te voorkomen. In verschillende delen van de regio is een toename te zien van (jeugd)criminaliteit.

De rollenspelen moesten de jongeren inzicht geven in het strafrechtelijk proces. En ze deden kennis op over de verschillende functies van alle betrokkenen binnen dat proces. Op die manier leerden ze ook wat nagelaten moet worden om niet in aanraking te komen met de politie. "De jongeren hebben kunnen zien dat er veel meer gebeurt na het plegen van een misdaad", zegt Lilian Wiebers, landencoördinator namens de PADF voor het Rapp-programma.

De scholencompetitie is samen met het ministerie van Onderwijs uitgevoerd. De St.Ceciliaschool (mulo/lbo) heeft donderdag het best een rechtszitting weten na te doen en mag als waardering daarvoor op kosten van het PADF een project over misdaadpreventie ten behoeve van zichzelf uitvoeren. Schoolhoofd Marciano Naarden is in de wolken. "Mevrouw Wiebers was nauwelijks uitgesproken of ik zei 'we doen mee'", gaat hij terug naar het moment waarop de school werd benaderd door het PADF. De directeur zegt er alles aan te doen om zijn leerlingen goed te laten presteren.

Hoewel hij zelf van mening is dat de maatregelen voordelig uitwerken op de schoolprestaties, geeft hij anderzijds toe dat er nog veel moet gebeuren om de leerlingen bewust te maken van het belang om onderwijs te volgen. Wat misdaad betreft, zegt Naarden dat hij in zijn zesjarige loopbaan tot nu toe geen zaken die daarmee te maken hebben, heeft geconstateerd bij de leerlingen. De school moet nog een plan uitwerken hoe invulling te geven aan het project over misdaadpreventie.