GFC Nieuws | Jongerendialoog in Opa Doeli doorgangscentrum

GFC Nieuws, January 29, 2016

De Pan American Development Foundation (PADF) heeft in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) op vrijdag 15 januari een jongerendialoog gehouden in het Opa Doeli doorgangscentrum. De PADF voert een breed scala aan programma’s uit, die welvaart moeten bewerkstelligen voor kwetsbare mensen in Latijns-America en het Caribische Gebied.

De jongerendialoog is een preventieprogramma van PADF dat een transformatie heeft gemaakt naar de jongeren in detentie. Jongeren die vastzitten in het Opa Doeli doorgangscentrum hebben onder begeleiding van de PADF gediscussieerd over jongeren vraagstukken zoals “Hoe zit het justitieel apparaat van Suriname in elkaar, heb je er vertrouwen in en ben je bewust van je misdaden?”

Verder zijn er presentaties gehouden over de jeugd, criminaliteit en de sociale benadering van de misdaadpreventie. Er is ook een film vertoond met een krachtige boodschap van Regillio Hardjopawiro, die in aanraking is geweest met de politie, maar nu zijn tweede kans positief benut. De coördinator van Opa Doelie doorgangscentrum, Daniëlle Beeldsnijder, heeft aan het einde van de dialoog gezegd dat door de spontane participatie van de jongeren, zij heeft kunnen merken dat die bewuster zijn geworden om met hun vragen om te gaan.

Zij zullen nu ook een bijdrage kunnen leveren door anderen te helpen om niet in het gevang te belanden of bij herhaling een misdrijf begaan. De jongeren zaten in groepen met als coördinator de majoor van politie Henry Kia, Erna Aviankoi en Gita Nannanden-Harpal van Bureau Vrouwen en Kinderbeleid van het ministerie Justitie en Politie. Er zullen nog meer van zulke activiteiten samen met PADF worden uitgevoerd.