Juspol | PADF en Juspol Organiseren Jongerendialoog

Suriname Ministerie van Justitie en Politie (Suriname Ministry of Justice and Police)

January 15, 2016

De Pan American Development Foundation (PADF) heeft in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) op vrijdag 15 januari een jongerendialoog gehouden. Deze jongeren dialoog is een preventie programma van PADF, maar hebben nu ook een transformatie gemaakt naar de jongeren in detentie.

Dit om ze kennis te laten opdoen, ze bewust te maken over de groei van criminaliteit onder jongeren en om te voorkomen dat ze recidiveren.De jongeren hebben onder begeleiding vanuit de PADF gediscussieerd over jongeren vraagstukken zoals ‘het Justitieel apparaat hoe zit het in elkaar in Suriname’, Heb je vertrouwen erin’ en‘Ben je bewust van de misdaden?’.

Er is ook een belangrijk onderdeeldatvoorkomt in het preventie programma van PADFen dat isjongeren diezo een verleden hebben en gecorrigeerd zijn een presentatie houden. De jongeren zaten in groepen en elke groep had een coördinatormet onder andere Erna Aviankoi, de politiefunctionaris Henry Kia en Gita Nannanden-Harpal van Bureau Vrouwen en Kinderbeleid van Juspol.

Verder zijn er presentaties die allemaal te maken hadden met dejeugd , criminaliteit de sociale benadering van de misdaadpreventie gehouden voor de groep. Er is verder een film vertoont met een krachtige boodschap van Regillio Hardjopawiro dieook zo een verleden heeft, maar nu zijn tweede kans positief benut.

De coördinator van Opa Doelie, Danielle Beeldsnijder,  heeft aan het einde van de dialoog aangegeven dat deze activiteit geslaagd is. Door de spontane participatie was het duidelijk dat zij veel hebben opgestokenen nu echt bewust zijn over de groei van het vraagstuk en de bijdrage die zij zelf kunnen leveren anderen te helpen niet bij Opa Doelie te belanden en niet te recidiveren. Met deze jongerendialoog is een stap gemaakt in de richting nog meer van zulke activiteiten samen met PADF uit tevoeren.